Marga Brok Remedial Teaching is een praktijk die maatwerk begeleiding geeft aan leerlingen in PO en VO en aan volwassenen die Nederlandse als tweede taal willen leren of opnieuw willen leren. De praktijk is gelegen in het oude centrum van Warnsveld. In een rustige omgeving kun je bij mij werken, leren en leren studeren.

Ik ben geregistreerd remedial teacher. Ik heb gewerkt in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs als leerkracht en remedial teacher. Ik heb ervaring met kinderen met leerachterstanden en leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie. Naast het onderwijs ben ik werkzaam geweest als communicatie- en managementtrainer bij de overheid en in het bedrijfsleven. Jaarlijks volg ik bij- en nascholing om mijn vak up-to-date te houden.

Ieder mens is uniek en wordt ook in mijn praktijk als zodanig bekeken. Per individu wordt afgewogen welk handelingsplan het beste past en hoe we met elkaar een stapje verder kunnen komen. Een goede samenwerking tussen individu en remedial teacher staat voorop, maar ook het contact met school en ouders is van essentieel belang. Tussentijds zullen er regelmatig evaluaties plaatsvinden om voortgang te bespreken.


Marga Brok Remedial Teaching is geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial TeachersAVG is aanwezig en kunt u opvragen.


Voor volwassenen:

Ik ben gecertificeerd coach voor de methodes: 'Ik leer anders', 'Taal in blokjes' en 'MILS'.


MILS (Meer Inzicht in LeerStrategieen)

Deze methode is een hulpmiddel om leerstrategieen vast te stellen. Veel middelbare scholieren lopen in de tweede en/of derde klas tegen het studeren aan. Het lukt niet meer! Je hebt het tot nu toe gered met bepaalde strategieen die niet langer blijken te werken. Tijd voor een nieuwe aanpak. Net een sportwedstrijd: als een bepaalde tactiek niet werkt, stap je over op een andere.

MILS staat voor Meer Inzicht in LeerStrategieen. Door middel van een online vragenlijst krijg je inzicht in jouw manier van leren en vervolgens zullen we in een gesprek bekijken hoe je deze kunt versterken. Naar aanleiding van het gesprek kunnen we aan de slag gaan met het aanleren van nieuwe studievaardigheden. Denk aan: mindmap, focuslezen, samen leren, het gebruik van beelden of juist meer inzetten op gehoor. Daarnaast geeft MILS ook aan wat jouw spanningsboog is en hoeveel pauze jij nodig hebt tijdens het leren om tot daadwerkelijk efficient studeren te komen. Kortom: MAATWERK!

Ik leer anders

Een programma voor o.a. beelddenkers en mensen die willen werken vanuit visueel totaal denken. De cursus is voor ouder en kind. Het kind leert de methode aan en omdat ouders meekijken, kunnen ze na vier sessies zelfstandig ermee aan de slag. (www.ikleeranders.nl)Taal in blokjes

Dit is een fonologische en leerpsychologische methode (F&L) geschikt voor behandeling van het technisch lezen en spellen. De methode gaat uit van de klanken van de taal (auditief), die worden gekoppeld aan kleuren (visueel). Door gebruik van de taalregels wordt de klank- en regelstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt. Kinderen met dyslexie of zwak taalgevoel kunnen hier veel baat bij hebben. (www.taalinblokjes.nl)

Behandeling van een uur: 45,-
Gesprekken met ouders en/of school: 35,-
Intakegesprek is gratis

Methodes:

Ik leer anders, vier behandelingen inclusief het werkboek: 279,-
MILS, test afname + gesprek + verslag: 120,-
(Eventuele kosten van aan te leren studievaardigheden in overleg, afhankelijk van de tijdsduur.)

Van te voren wordt in goed overleg behandelingstijd en kosten doorgesproken.

Adres:

Schoolstraat 13
7231 AM Warnsveld
Gelderland

Telefoon: 06-51968311.

Email: m.h.m.brok@gmail.com

KvK nr. 60168382
Leerlingen uit het PO kunnen bij mij in de praktijk komen, maar ik behandel ook onder schooltijd op hun eigen school wanneer mogelijk. Kinderen met leerproblemen moeten al harder werken dan andere leerlingen, ik vind het daarom belangrijk om zoveel mogelijk onder schooltijd te werken, zodat het kind na schooltijd ruimte heeft om zich te ontspannen. Leerlingen uit het VO en volwassenen komen naar mijn praktijk.

Adres:

Schoolstraat 13 7231 AM Warnsveld Gelderland

De praktijk is vanaf de N348 te bereiken via de Rijksstraatweg (het oude centrum). Zie plattegrond:


PRIVACYVERKLARING

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-8-2018 2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: M.H.M.Brok, KvK60168382
Schoolstraat 13, 7231 AM Warnsveld, tel:06-51968311, m.h.m.brok@gmail.com

Het gebruik van persoonsgegevens door Marga Brok, praktijk voor Remedial Teaching

Brok verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via post, email, telefoon, app of mondeling. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (school) in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

RT praktijk Marga Brok verwerkt de volgende categorieen van persoonsgegevens:Doeleinden

RT Praktijk Marga Brok verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: